Financiering

Om in aanmerking te komen voor de begeleiding van Knetter is een beschikking nodig. Deze kan in een gesprek met het sociale wijkteam of de huisarts worden aangevraagd. Indien er een Zorg In Natura (ZIN) beschikking is kan in overleg met Knetter de zorg opgestart worden.

Knetter is een onderaannemer van Stichting Driestroom. Driestroom heeft met veel gemeentes rondom Nijmegen contracten afgesloten om zorg te kunnen bieden. Naast de samenwerking met Driestroom, heeft Knetter veel contact met diverse scholen voor regulier en speciaal onderwijs, Entrea, Karakter en Pro Persona. 

Financiering