Onze visie

De visie van Knetter is samen te vatten als ‘Samen mogelijkheden ontwikkelen’.

Samen: Knetter hecht grote waarde aan de samenwerking met ouders, scholen, wijkteams en andere professionals. Een nauwe samenwerking en een warme overdracht staan centraal in de afstemming van de zorg van het kind. Op deze manier wordt er eenduidig gewerkt en staan alle neuzen dezelfde kant op.

Mogelijkheden: voor alle kinderen wordt in termen van mogelijkheden gedacht. Er is sprake van een pedagogisch klimaat waarbinnen alle kinderen individueel worden benaderd. Het opstellen en behalen van doelen zorgt er mede voor dat er vooruit kan worden gekeken. Tevens worden kinderen op hun talenten gewezen en worden deze ingezet nieuwe vaardigheden stapsgewijs eigen te maken.

Ontwikkelen: de kinderen worden in kleine groepjes begeleid, waarbij speel- en gerichte leermomenten elkaar afwisselen. Gedurende de dag worden de kinderen voortdurend gestimuleerd om zich op diverse ontwikkelingsgebieden te profileren. De kinderen ontwikkelen zich onder andere op het gebied van communicatie, sociaal-emotioneel, motorisch, creatief, invulling van vrije tijd, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid.

Samen mogelijkheden ontwikkelen geeft de kinderen extra sociale en maatschappelijke bagage voor een zo zelfstandig mogelijk leven in onze participatie maatschappij.

Onze visie