Knetter gespecialiseerde begeleiding nijmegen

Knetter biedt gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezinnen met opvoedingsvragen of ontwikkelingsproblemen. De begeleiding is voornamelijk gericht op kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ASS/ADHD), gedragsproblematiek of communicatie -en informatieverwerkingsbeperkingen. Binnen een ontwikkelingsstimulerende omgeving ontvangen de kinderen extra begeleiding op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, oplossingsvaardigheden, reflectiemogelijkheden en zelfredzaamheid.

Knetter biedt kleinschalige zorg binnen een gevarieerd zorgaanbod. Het bieden van nabijheid, veiligheid en structuur staat voor de kinderen altijd centraal. Op een prettige en positieve manier worden kinderen gestimuleerd om aan persoonlijke leerdoelen te werken.

[KNETTER]

Een jong, professioneel en enthousiast team dat in Nijmegen gespecialiseerde begeleiding aanbiedt.

De visie van Knetter is samen te vatten als ‘Samen mogelijkheden ontwikkelen’.

[BEGELEIDING]

Knetter biedt groepsbegeleiding en ambulante/individuele begeleiding.

De groepsbegeleiding van Knetter vindt plaats op twee locaties in Nijmegen.

[AANMELDEN]

Via het contactformulier kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor een kennismakingsgesprek met Knetter of bel.

Han van Tuijn: 06-18774313
Elsmarije de Vries: 06-10541329

info@knetter-nijmegen.nl

[VISIE]

De visie van Knetter is samen te vatten als ‘Samen mogelijkheden ontwikkelen’.