Zorgaanbod

De behandeling van Knetter wordt zowel op individueel als op groepsniveau aangeboden en is gericht op hardnekkige, complexe en gecompliceerde problemen en uitdagingen op sociaal-emotioneel vlak. In beide settingen werken de kinderen in een veilige, vertrouwde en gestructureerde omgeving op een plezierige en positieve manier aan diverse persoonlijke doelen en vaardigheden. Deze  zijn opgenomen in het individueel behandelplan en vormt de rode draad voor de behandeling. Het behandelplan wordt samen met de betrokkenen regelmatig geëvalueerd om samen de ontwikkelingen te bespreken en de mogelijkheid van afschalen in te schatten. 

[Dagbehandelgroep]

De dagbehandelgroep van Knetter vindt op schooldagen plaats, aansluitend op de schooltijd. De kinderen worden, indien mogelijk, bij hun school opgehaald om naar de groep toe te gaan. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepjes (maximaal 8 kinderen met twee begeleiders) en op alle groepen wordt een vaste structuur gehanteerd, wat de kinderen voorspelbaarheid en duidelijkheid geeft. De kinderen worden begeleid bij het besteden van hun vrije tijd en het aangaan van sociale contacten. Op de groep worden allerlei activiteiten ondernomen en wordt er een balans gemaakt tussen inspannings –en ontspanningsmomenten. Het theoretische frame van de behandelgroep bestaat uit vijf ontwikkelingsblokken. De kinderen oefenen met communicatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emoties en zelfreflectie. Na de afsluiting van de dag volgt er samen met ouders een korte overdracht.

Voorbeelden van persoonlijke aandachtspunten zijn:

 • Vergroten van de (sociale) zelfstandigheid en weerbaarheid.
 • Contact/vriendschappen aangaan en onderhouden.
 • Oefenen van diverse sociale vaardigheden tijdens spelsituaties.
 • Herkennen en op een nette manier uiten van emoties.
 • Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld vergroten.

In de schoolvakanties is de dagbehandelgroep van Knetter van 10.00-17.00 uur geopend.

[Individuele Begeleiding]

De begeleidingsbehoeftes zijn per gezin verschillend en groepsbehandeling (alleen) is niet altijd een passend product. Binnen de specialistische begeleiding is er daarom ruimte voor de individuele hulpvraag en wordt er maatwerk geboden. Onderstaande trainingen zijn voorbeelden die de specialistische begeleiders van Knetter inzetten om progressie te boeken bij hardnekkige en complexe sociaal-emotionele problematiek:

 • Angstreductietraining (bijvoorbeeld voor kinderen met selectief mutisme).
 • Emotieregulatietraining.
 • Psycho-educatie.
 • Zelfbeeldtraining.
 • Executieve functies (plannen/organiseren) vergroten.
 • Rouwverwerking.
 • Ouderbegeleiding.
 • (Re)integratietraject in samenwerking met een reguliere setting, zoals school of BSO.

De trainingen die ingezet worden zijn specialistisch maar worden op een prettige en kindvriendelijke manier aangeboden. Knetter kijkt naar de talenten van het kind en het gezin en samen wordt gekeken hoe ook het omringende netwerk een versterkende en positieve rol kan spelen op de gezinsdynamiek.

[Sportgroep]

Sportgroep

De sportgroep is bedoeld voor kinderen die graag actief bewegen, maar bij reguliere sportverenigingen buiten de boot vallen. Er wordt aan allerlei vaardigheden gewerkt met sport als instrument. Kinderen worden binnen een speelse en sportieve omgeving op hun eigen niveau uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Al sportend en spelenderwijs werken de kinderen onder andere aan de volgende vaardigheden:

 • Plezier in sport en beweging.
 • Het ontdekken van de grenzen binnen het lichamelijk contact.
 • Spelsituaties organiseren.
 • Omgaan met winst en verlies.
 • Samenwerken.
 • Zelfvertrouwen en succeservaringen.

De sportgroep is onderdeel van het dagbehandel programma en alleen beschikbaar voor kinderen die ook een andere middag de dagbehandelgroep van Knetter bezoeken.